Tereke Avukatı

Kıbrıs’ta vefat eden bir kişi, miras için bıraktığı üzerine kayıtlı olan evi ya da evlerini, arazisini, her türlü araç , nakit para ve taşınır taşınmaz mülkleri varislere aktarırken tereke işlemi yapılması gerekmektedir.  Tereke Avukatı Pembe Uçurum Bu konuda mülklerinizi isteğiniz ile  doğru orantılı olarak varislere dağıtmak , boş yere miras vergisinin ödenmesini engellemek ve size düşen mirastan her türlü payı almanız adına Girne ve Kıbrıs dahilinde sizlere en iyi yardımı ve hizmeti sağlayacaktır.

Şayet varisler içerisinde oluşabilecek uyuşmazlık ve tereke konusunda yaşanacak  çeşitli problemler var ise ,  müvekkillerine tecrübe ve bilgisi ile en iyi şekilde yardımcı olarak gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. 

Tereke Nasıl Kurulur

Kıbrıs yasalarına göre ölen bir kişinin Kıbrıs’taki tüm mal varlığı terekeyi kurmadığınız takdirde asla devredilemez. Tereke kurulduktan hemen sonra ölen kişinin mülkiyeti terekeler aracılığıyla yönetilecektir. Bu işlem yapılırken terekede bulunan tüm mal varlıkları, varislere atanacak tereke memurları ile dağıtılır. Bu sırada oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için memurlar tereke içinde yer alan tüm mal varlıklarını korumakla yükümlüdürler. Varislerin üzerinde olan saklı ya da var olan haklara göre de bu memurlar tüm malları gerekli şekilde dağıtmakla da görevlidirler.

 Tereke kurulurken gerekli makamlar aracılığıyla alınacak tüm belgeler birleştirilerek uygun şekilde toparlanarak yapılan müracaat ise  muhakkak dosyalanmalıdır.

Ölen kişinin ailesi, yakın akrabası veyahut da ölen kişiden alacağı olan tüm herkes de tereke kurmaya muktedirdir. Bu durum tereke kurulmadan mirasçılara muhakkak bildirilir. Buna istinaden tüm belgeler hazırlanarak gerekli makamlara sunulur ve sonrasında 1 ile 2 hafta zaman dilimi arasında tereke mutlaka kurulmuş olur.

Malların Terekede Satılması

Malların Tereke ‘de satılması işlemini yapabilmek için illaki bunları varislere devretmek gerekmez. Şayet gayeniz mallarınızı nakite çevirmekse, Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde ödeyeceğiniz her türlü vergiyi minimuma düşürerek zaman ve Mali açıdan da karlı bir iş yapmış olursunuz. Tereke Avukatı  Pembe Uçurum bu konuda oldukça ihtisaslı ve bilgi sahibidir. Girne ve Kıbrıs’ta bulunan Müvekkillerinin en iyi yönlendirmelerle doğru kararlar almasını sağlayarak, maddi ve manevi olmak üzere her türlü kazanç elde etmelerinde oldukça etkilidir.

Bu konu ile ilgili bilmeniz gereken bir başka detay ise taşınır veya taşınmaz tüm mülkler üzerinde hakkı olan mirasçılarınızın kendi rızaları sonucunda da ya da idari mahkemeler yoluyla da bu işlem yapılabilir. Satılan mallar tereke memurları aracılığıyla mirasçılara saklı veya kendi haklarına istinaden gerekli şekilde dağıtılır.