İcra Takip Davası Avukatı

Kıbrıs’ta icra konusunda uygulanan yasalarda icra işlemi yapılırken ilam yoluyla mahkemelerin hükmü ile devreye sokulan bir sistem haizdir.  Bu sisteme karmaşık ( kendine özgü) sistemde denilmektedir. Bu sisteme bağlı olarak yapılan borç alış verişlerinde karşı tarafa verdiğimiz borcu belirtilen süreçte alamadığımız zaman en akıllıca yol yasal çerçeveler dahilinde bu borcun tahsilini yaptırmak olacaktır. İcra Takip Davası Avukatı  Pembe Uçurum bu konu da borçlu olan kimsenin temerrüt durumuna düşmesine binaen borç ödenmiyorsa, icra kanununa konu olan yasalar dahilinde devreye girer. Borcun ödenmesi adına mahkeme ve gerekirse yüksek merciili icra işlemlerine başvururarak Girne ve Kıbrıs’ta yaşadığınız mağduriyetlere son verir. Böylelikle paranızı hakkınız olan şekliyle almanıza da olanak sağlar. 

İcra Takibi, ipotek ve Rehin Malların Satışı

Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda dava açması durumunda yapılacak ilk işlem karşı tarafa icra takibi başlatmaktır. Bu işlemin doğru ve planlı yürütülmesi ise deneyim ve bilgi gerektiren bir konudur. İcra takibinin akabinde de borçlu hala borç konusunda geri adım atmıyor ise davalı borçlunun mallarını ipotek ve rehin etme hakkını kullanır. 

İcra Takip Davası Avukatı Pembe Uçurum  borçlu olan kişinin gerek devlet dairesi, gerekse üstüne kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların araştırmasını en ince ayrıntısına kadar yaparak borcun ödenmesine konu olacak her şeyi madden ve fiziken tespit eder. Bu konu da ileri dereceli icra mercileriyle de görüşerek süreci lehinize işletecek şekilde koordine eder. Rehin ve ipotek ettirilen mallar üzerinden satışı gerçekleştirerek hakkınız olan parayı almanızı sağlar.

Haciz Koyma

Borçlarınızı tahsil etme konusunda karşı taraftan hiç bir şekilde olumlu yanıt alamıyorsanız ve borç süreci geçmiş ise karşı tarafın mallarına yüksek icra mercilerini de kullanarak haciz koyma şansını yakalarsınız. Bu süreçte büromuz ile irtibata geçerek haciz konusunda ki yasal düzenlemeler ile gerekli prosedürlerin tarafımızca yapılmasını sağlayarak en kısa süreçte yaşadığınız mağduriyeti giderebiliriz.

Karşılıksız Çek

Beklediğimiz paraya istinaden çek ile yapılan ödeme de verilen çekin karşılıksız çıkması hepimiz için can sıkıcı bir durumdur.  Bu veren kişi açısından büyük bir suç iken ,alan açısından da fazlasıyla yıpratıcı bir durumdur. İcra Takip Davası Avukatı Pembe Uçurum Girne ve Kıbrıs’ta konu ile ilgili mağduriyet yaşayan tüm müvekkillerine gereken hukuki desteği sağlayarak süreç içinde yaşanılan ruhsal ve maddi sıkıntıyı gidermenizde en büyük yardımcınız olacaktır.

İcra ve takip konusunda diğer hizmetlerimiz ise

  • Tahsilat konusunda taraflar arasındaki uzlaşmayı sağlama
  • Barışçıl yöntemlerle gerekli tahsilatı yapma
  • Kredi ve her türlü kira sözleşmesi ile alakalı alacak verecek davasını yürütme ve buna benzer bir çok konu da deneyim ve tecrübemiz ile en iyi hizmeti sizlere sunuyoruz.