Miras HUKUKU

Vasiyetname Avukatı

Kıbrıs’ta vasiyetname yazmayı düşünüyorsanız bu konuda belli başlı kanunları da İyice araştırmanız gerekir. Şayet dış ülkelerde yaşarken bir vasiyetname yazdırdıysanız bunun Kıbrıs’ta geçerli olmayacağını bilmelisiniz. Bu sebeple vasiyetname yazdırırırken Kıbrıs’ta bulunmak şartıyla kendinize ait ev, varsa emlak ve her türlü gayrimenkul veyahut da para gibi değerli mülklerinizi kendi istekleriniz doğrultusunda dile getirme hakkına sahip olabilirsiniz. Vasiyetname Avukatı Pembe Uçurum,  bu konuda bilgi ve deneyimiyle başta Girne olmak üzere tüm Kıbrıs genelinde kendinize ait tüm malları paylaştırırken, müvekkillerine en hakkaniyetli ve doğru yöntemlerle bu paylaşımı sağlar. Böylelikle oluşabilecek her türlü mağduriyet önlenerek dava konusu kolay yollardan hallolmuş olur. 

Vasiyetname Yenilemek

Herhangi bir sebeple aileniz içinde birinin ölmesi, eşinizden boşanma, yeni bir mülke sahip olmanız veyahut da ailenize yeni bir evladınızın katılması durumunda vasiyetname konusunda da mirasçılara ait haklar da ve paylaşımlar da doğal olarak değişecektir.

Kıbrıs’ta var olan miras yasası kanunlarına göre eş ve çocukların mallarınızın üzerindeki payları saklı tutulur. Yani böyle bir durumda örneğin eşiniz %20’lik bir paya sahip ise vasiyetinizde bunun daha altını bırakamazsınız.

Varislerin size ait mülk üstünde sahip oldukları haklar ise sizin soyunuza ve meşrebinize göre de statüler üzerinde değişiklik gösterebilir.

Şayet vasiyetnameniz var ya da yeni bir vasiyetname yazdırmak konusunda karar kıldıysanız kendi inisiyatifinizi kullanarak bunu yenilemek sizin için mühim olabilir.

Bu konuda her türlü değişim ve şartlara uyarlanacak şekilde vasiyetnamenizi tekrardan değerlendirerek size bu konuda en iyi şekilde hizmet verebiliriz.

Miras Planı

Miras Planı özellikle ailenizden biri öldüğünde önemli bir husus haline gelir. Böyle bir şey hiç istenmese de özellikle ani ölümlerde ya da varislerin çokluğu sebebiyle malların veya mülklerin dağıtımı konusunda birçok sıkıntılar çıkabilir. Bu konuda yakın aile üyeleri arasında yaşanacak fikir ayrılıkları uyuşmazlıklar sebebiyle çeşitli sorunlar da yaşanacaktır.

Yaşınız kaç olursa olsun bu sebeple miras planlamasını erkenden yapmanız sizin için oldukça faydalı olacaktır.

Şayet aile üyeleriniz arasında bu tür sıkıntıların yaşanmasını engellemek istiyorsanız Vasiyetname Avukatı Pembe Uçurum Girne ve Kıbrıs genelinde istekleriniz doğrultusunda en iyi miras planlamasını yapma konusunda sizlere en iyi hizmeti sunacaktır.  

Ölmeden önce geçerli bir vasiyetiniz bulunmuyorsa üzerinizde bulunan tüm mülkler kanunlar çerçevesinde varislerinize paylaştırılacaktır.

Miras Avukatı

Kıbrıs yasalarında geçerli olan kanunlar nezdinde, ölen veya mal varlıklarını öncesinde oluşabilecek her türlü anlaşmazlığa karşın varislerine miras bırakan kişiler ailesinde bulunan eş ve çocukların haklarının yani mirastan alacakları payların yasalarca saklı olduğunu bilmek zorundadırlar. Miras Avukatı Pembe Uçurum Bu paylaşım yapılırken en doğru ve isabetli kararı verebilmek için sizin için en iyi seçenek olacaktır. Kıbrıs ve Girne’de müvekkillerine sunduğu hizmet ile miras konularındaki deneyimini her geçen gün daha da arttırıyor. Sizler de bu hizmetten en iyi şekilde yararlanmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yurtdışındaki Mülkler

Kıbrıs yasalarınca ülke dışında ya da farklı ülkelerde çeşitli mal varlıklarınız var ise bu konuda Kıbrıs’ın miras hukukuna dair her türlü bilgiyi bilmek isteyeceksinizdir. Buradan hareketle de değerlendirmelerinizi daha doğru yapacağınız kesindir.

Bu durumda en önemli husus mal varlığınızın bulunduğu ülkenin neresi olduğudur. Çünkü ülkelere göre değişen yasa ile ödeyeceğiniz vergi ve tüm mallarınızın mirasçılarınıza paylaştırılması hâliyle buna göre değişiklik gösterecektir.

Şayet böyle bir durumla karşı karşıya iseniz bağlı bulunduğunuz ülkedeki gerekli uzman kişilerle çalışarak plan ve programlarınızı doğru şekliyle yapabilirsiniz. Avukat Pembe Uçurum bu konudaki hassasiyeti ve titizliği ile müvekkillerine vergi konularında bir zarara uğramadan, malların istekler doğrultusunda hangi mirasçıya gideceğine dair en doğru yönlendirmeleri yapmaktadır.

Varlıkların Dağılımı

Kıbrıs yasalarınca şayet ölen kişi bir vasiyetname yazdırmadan ölecek olursa paylaşım konusunda eş ve bağlı bulunan çocuklar ve çocuklarının çocukları da bu paylardan eşit olarak alma hakkına sahiptirler.

Şayet ölen kişi bir vasiyetname ile vefat ederse eşinin ve çocuklarının varsa onların da çocukları ve alt soylarına ait tüm haklar saklıdır. Yani vasiyette bulunan kişi Bu malları dağıtırken kendi istekleri doğrultusunda bu işlemi gerçekleştiremeyebilir. Miras Avukatı Pembe Uçurum bu konudaki deneyim ve referansları ile Girne ve tüm Kıbrıs’ta müvekkillerine en doğru bilgiler ve yöntemlerle hizmet sunarak miras gibi önemli bir konuda yaşanacak her türlü mağduriyetin önüne de geçecektir.

Ek bir bilgi gerekirse de şayet Kıbrıs vatandaşlığına sahip değilseniz ve gerekli koşulları sağlıyorsanız size ait olan tüm malları bir sınır olmadan mirasçılarınıza vasiyetinizle beraber bırakabilirsiniz. Bu konuda bizimle irtibata geçerek gerekli hizmeti ve bilgiyi alabilirsiniz.

Miras, Veraset Davası Avukatı

Kıbrıs miras yasalarınca düzenlenmiş miras ve verasete dair kanunlar oldukça kapsamlı ve geniş içeriklere sahiptir. Bunlardan en mühimi ise,  ölenin eş ve çocuklarının miras üzerindeki hakları her zaman saklı bir paya sahipliğini gösteren ibaredir. Ölüm gibi bir durumda da genellikle bu yasalara uygun şekilde hareket edilerek ölen kişiden kalan mallar tüm hak sahiplerine dağıtılır. Ancak bazı durumlarda çıkan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara dayalı ikilemler, taraflar arasında dava konusuna dönüşür.  Miras, Veraset Davası Avukatı Pembe Uçurum hukuki bilgi ve deneyimi ile konu içinde yer alan taraf ve müvekkili arasındaki ihtilaf içeren durumu en iyi yöntemlerle doğru analiz eder.  Tahkikat ve incemeler sonucunda da oluşan mağduriyetleri hakkaniyetli yaklaşımıyla hızlı bir biçimde yok eder. 

Terekedeki Usulsüzlükler

Tereke Kurulumu ölen kişiden kalan mirasın doğru şekilde taksim edilmesi adına büyük önem taşır. Kıbrıs kanunlarında tereke kurulumu için görevli olan tereke memurları bulunur. Her miras taksimi içinde bu kişiler yasal olarak görevlendirilirler.   Baştan sona bir çok aşaması ile dikkatli bir çalışmaya haiz olan, terekenin her aşaması şayet işinde dikkatsiz ve yeterince deneyimli memurlar tarafından yapılmaz ise ya da çeşitli usulsüzlükler gerçekleştirilirse (rüşvet ve benzeri gibi) varisler bunu fark ettiği andan itibaren yasal yollara başvurur.  Varislerin sayısı göz önüne alındığında oldukça titiz bir çalışma gerektiren konu da yaşanacak her türlü kanun dışı ihlal için büromuz ile irtibata geçerek mahrum bırakıldığınız haklara ve mülke tekrardan sahip olabilmek adına gerekli hizmeti tarafımızca alabilirsiniz.

Varis Haklarının Yanlış Hesabı

Miras konusunda en mühim konu muhakkak ki varislerin haklarının doğru bir şekilde hesaplanmasıdır.  Memurlar ya da makamlar aracılığıyla yapılacak küçük dikkatsizlikler sonucu , sahip olacağınız mal, para veya hizmetten hakkınız nispetinde yararlanma olanağını kaybedebilirsiniz. Bu konu da başvuracağınız yargı yolu ile de haksızlık yaşadığınız durum ile alakalı sorunlarınızı halledilmek adına Miras, Veraset Davası Avukatı Pembe Uçurum ile irtibata geçerek gerekli hukuki desteği alabilirsiniz.

Varis Olduğu Halde Verasete Eklenmeme

Ölen kişiyle bir bağınızı olduğu halde Veraset’ te yer almıyorsanız yasal yolları kullanarak hakkınız olan Veraseti alarak miras konusunda payınıza düşeni de rahatlıkla alabilirsiniz.

Mirasta Hakkı Olmayanlar

Miras konusunda hakkı olmadığı halde bir varisin verasette yer aldığını düşünüyorsanız hukuki yollarla bu kişileri mirastan men etme hakkını da sahipsinizdir.  Şayet böyle bir düşüncede iseniz Miras, Veraset Davası Avukatı Pembe Uçurum ile irtibata geçerek gerekli yasal işlemleri başlatabilirsiniz.  Girne ve Kıbrıs’ta temsil ettiği müvekkilleri ile bir çok davayı bu yollarla kazanarak bu alandaki başarısını da ispatlamıştır. Ayrıca Bu konuda sunduğu ve aşağıda yazılı hizmetler ile ilgili bilgi ve detay almak içinde bizimle irtibat kurabilirsiniz.

  • Tereke normalden ağır işliyor ise
  • Terekeyi yürüten memurun yanlış yaptığını düşünüyor iseniz
  • Vasiyetnamenin uygulanması ve geçerlilik ile alakalı kafanıza takılan tüm durumlarda
  • Ölen kişinin ölmeden evvel dağıttığı mülkler varsa
  • Ya da olmayan bir mülkü Terekede fark ederseniz bizi arayabilirsiniz.