İş hayatı işçi ile işveren arasındaki çeşitli sebeplere dayalı kaynaklı çıkan sorunlar sebebiyle bazı olumsuzluklara gebedir. İşçinin işten çıkarılması haklılık sebebine göre düzenlenmiş olan iş kanununda hem işçinin hem de işverenin haklarını korumaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Buradaki asıl mesele işten çıkarılan kişinin haklı ya da haksız sebeplerle çıkarılıp çıkarılmadığıdır. İş Hukuku Avukatı Pembe Uçurum Girne ve Kıbrıs Genelindeki tüm davalarda müvekkillerine en iyi hizmeti sunarak işçi ve işveren üçgenindeki oluşan sorunlara adil yaklaşımlarla iki tarafı da mağdur etmeden gerekli işlemleri yapmaktadır.

İşçi Hakları

Kıbrıs’ta iş kanununca düzenlenmiş 15. maddeye göre, işveren işçiyi çıkartırken hizmet sözleşmesi feshini işçiye yazılı bir şekilde bildirmek zorundadır. Şayet işçi bildirimi okurken işten çıkarılma sebebi yazmıyorsa sözleşme feshi askıya alınır.

Bir başka konuda sözleşme feshinden sonra işçinin talepleridir. Bu konuda ücretlendirmeler değişebileceği gibi işçinin hakkı olan tazminatlarda oluşur.  İşçi fesih konusunda belli haklara sahip olur. Bunlar;

  • Haksız bir şekilde işten çıkarıldı ise tarafına fesih tazminatı ödenir.
  • Kalan mesai ücretleri varsa tarafınca talep edildiği anda alınır. 
  • Resmi tatiller ve dahi hafta tatilleri de dahil edilerek tarafına bunun ücretleri ödenir.
  • Kalan yıllık izinleri var ise bunlarda tarafına ödenir.
  • İşçinin haklarının gerektiği gibi korunması adına İş Hukuku Avukatı Pembe Uçurum konuyla alakalı gerek Girne gerekse Kıbrıs’ta müvekkillerine en iyi hizmet anlayışı ile yaklaşarak, yukarıda yazılı olan tüm haklarını eksiksiz bir şekilde almaları için gerekli tüm imkânları sağlar.

İşveren Hakları

Kıbrıs yasaları iş kanunları, iş feshinde şayet işveren fesih kurallarına uyarak ve gerekçeli bir şekilde işçiyi çıkartırsa işvereni korumaya yönelik kanunlar da geçerlilik kazanır. Yazılı olarak beyan edilen fesih belgesi bu konudaki temel belge olarak kabul edilmektedir. İşveren işçiyi çıkarttıktan sonra işçinin hakkı olan tüm ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapmak zorundadır. Ancak işçi haklı bir sebeple işten atıldıysa fesih belgesinin askıya alınması söz konusu olmayacaktır. İş Hukuku Avukatı Pembe Uçurum Girne ve Kıbrıs içinde konu ile ilgili taraflar arasındaki iletişim ve davaya konu olan her türlü maddi ve manevi konuları deneyimi ile iki tarafa da adilane bir şekilde yaklaşıp çözüme kavuşturarak sizlere en iyi hizmeti sunacaktır.

İhtilaflı Boşanma Davaları Yürütülme İşlemleri
Eşin Nafaka Talebine İstinaden Eş ve Çocuk için Nafaka Talebi
Tazminat Davaları
Velayet Davaları
Karşılıklı Anlaşarak Boşanma Davalarına Dair Yürütme
Previous slide
Next slide