Tazminat Davası Avukatı

Tazminat davaları şahıslar arasında yaşanan ve çeşitli mağduriyetlere sebebiyet veren ve  her türlü hukuki literatüre girecek düzeyde konuları kapsar. Aile ortamından, iş ortamına sosyal hayatta ve hatta hastane ortamında bile yaşanacak sıkıntılar dahi bu sorunlara yol açabilir. Bunları engellemek mümkün olmadığı gibi bu süreci doğru yönetebilmekte belirli bir deneyim ve bilgi isteyecektir. Tazminat Davası Avukatı Pembe Uçurum boşanma, konuları, medikal konular, trafik suçları, dolandırıcılık ve bu mağduriyetlere yol açabilecek her türlü sorun için de Kıbrıs ve Girne’de tercih edebileceğiniz nitelikli ve alanında uzman bir eğitime sahiptir.

Boşanmaya Müteakiben Açılan Tazminat Davası

Eşler arasındaki Gönül bağının koptuğu ve yaşanan anlaşmazlıklarla birlikte boşanmaya karar verdikleri andan itibaren yaşanan süreçte çeşitli mağduriyetler ortaya çıkar. Özellikle tek taraflı boşanmalarda yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı zamanın uzunluğu düşünüldüğünde maddi ve manevi olarak yıpranmalar da artmaktadır. Bu süreçte zarara uğrayan kişi karşı tarafa tazminat davası açma hakkına da sahip olur.

Kıbrıs yasalarında boşanma hukukunda geçerli olan kanunlarda Bu konuyla alakalı mağdur olan taraf için belirli bir tazminat hakkı vardır. Ancak evliliğin ne kadar sürdüğü, tazminata konu olan durumun vahameti ve evliliğe iki taraf açısından da verilen emek düşünüldüğünde istekleriniz ölçüsünde bir tazminata kavuşamayabilirsiniz.

 Mahkeme Bu kararı verirken yasalar çerçevesinde maddi ve manevi zararları asgari düzeylere düşürecek şekilde düşünerek karar verecektir. Tazminat Davası Avukatı Pembe Uçurum bu süreç yürütülürken eşlerin birbirlerine olan saygısını ve mağduriyetlerini, taraflı olarak kurduğu iletişimlerle bugüne kadar Girne ve Kıbrıs’ta yaptığı gibi kendisine başvuran herkes için de yapacaktır.

İş Kazası İçin Açılan Tazminat Davası

İş kazaları hemen hemen her gün birilerinin başına gelir. Hatta bu bazen en yakınımızdaki insan ve biz bile olabiliriz. Yaşanan olayın mağduriyet derecesi ne olursa olsun konuyla alakalı karşı tarafa yani işverene karşı tazminat davası açma hakkımız bulunur.

İş kazası için temel kanunda suç unsurunun ne olduğu büyük önem atfeder. Konuyla alakalı mahkemeye başvurduğunuzda yaşanan iş kazası ile alakalı görevlendirilecek olan görevli kişiler iş yerine gelerek gerekli tahkikatı yapacaklardır. Olayla alakalı derin soruşturmada varılacak olan karara göre şayet haklı bulunursanız istediğiniz tazminata da kavuşabilirsiniz.

 Tazminat Davası Avukatı Pembe Uçurum bu tür konularda işçi ve işveren arasındaki süreci temsil ettiği tarafa göre en iyi şekilde yöneterek oluşabilecek her türlü mağduriyetlerin önüne geçer. Girne ve Kıbrıs’ta dahil olduğu iş kazası davalarında bugüne kadar gösterdiği temsil ile de müvekkillerinin takdirini her daim kazanmayı başarmıştır.

Tazminat Davaları Avukatı

Yaptığınız işte, yaşadığınız ilişkilerde ya da işiniz ya da farklı sebeplerle yaptığınız sözleşmede herhangi bir şekilde zarara uğradığınız zaman bu mağduriyeti gidermek adına yapacağınız ilk işlem karşı taraf adına tazminat davası açmaktır. Çünkü uğradığınız maddi ve manevi bir yıkım söz konusudur. Dolayısıyla bunu tanzim etmek de en doğal hakkınızdır. Tazminat Davaları Avukatı Pembe Uçurum tazminata konu olabilecek boşanmaya dayalı, iş ile alakalı ve dahi bir çok tazminat dava konularında, kendisiyle irtibat kuran müvekkillerine bilgi ve deneyimiyle yardımcı olur. Bugüne kadar bu vesileyle temsil ettiği Kıbrıs ve Girne’deki tüm insanlara kazandırdığı davalar neticesinde de yüzlerini güldürmeyi başarmıştır.

Sözleşme İhlallerine Dayalı Tazminat Davaları

Taraflar arasında yapılan sözleşmeler bir tarafın yaptığı ihlaller ile bozulabilir. Örneğin satın aldığınız bir eşya için yaptığınız sözleşme sonucunda ürün kusurlu olursa, eşyanın teslimi gecikirse buna istinaden tazminat hakkınız doğar. İş ile alakalı olan her türlü sözleşmede de taraflarca kurallar ihlal edilirse mağdur olan taraf diğer taraftan alacaklı durumuna geçer. Bu tür durumlarda oluşacak olan maddi ve manevi zararı tanzim içinde hukuki işlemler başlatırsınız. Şayet sizlerde sözleşme ihlalleri ile alakalı bir sorun ile karşı karşıya iseniz bizlerle irtibat kurabilirsiniz. Tarafımızca başlatılacak olan  gerekli hukuki işlemlerle yaşadığınız mağduriyet sürecini en iyi şekilde yöneterek , kısa bir zaman zarfında yasal çerçeveler dahilinde hakkınız olan tazminatı alma hakkına nail olabilirsiniz.

Çeşitli Tazminat Dava Konuları

Kıbrıs’ta yasalar kişi ve kurumların uğradıkları maddi ve manevi zararlara yönelik düzenlemelerde zarara uğrayanın lehine bir çok hüküm içerir.  Şayet tazminata konu olabilecek bir mağduriyet yaşayacak olursanız da bunun sizin adınıza tesis edilmesi de büyük önem taşır. Tazminat Davaları Avukatı  Pembe Uçurum’un Kıbrıs ve Girne’de bu konu da vereceği tazminat dava konularını ise şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Boşandığınız ya da boşanacağınız eşinize karşı açtığınız tazminat davaları
  • Sağlık kuruluşlarında çalışan doktorların ihmali sonucunda oluşan medikal tazminat davaları
  • İnşaat firmalarında müteahhit kaynaklı oluşan kusurlu bina yapımına karşı açılacak tazminat davaları
  • Bir şirkete yaptırdığınız ürünün eksik ya da kusurlu üretimine karşı açılan Tazminat Davaları
  • Her türlü trafik kazalarına konu olan ve suçlu olan sürücü aleyhinde açılan tazminat davaları
  • İş kazası sonucu oluşan maddi ve manevi zararı karşılamaya yönelik tazminat davaları
  • Hakkınızda yapılan her türlü dolandırıcılık işlemlerine karşı açılan tazminat davaları

gibi bir çok kişisel zarara yönelik işlemlerde de sizlere yardımcı olmaktadır. Konuya münasip düşecek her türlü zararınızı tanzim için de avukatlık büromuzla irtibat kurabilir ve gerekli hizmeti alabilirsiniz.